דלג לתוכן העמוד

המאמר האחרון בסדרה מאת מאיר אליעבוש - רוכב סוסים, מדריך רכיבה ומאמן בסגנון הדרסז' הקלאסימאמר זה הוא מבוא להגדרה בין רכיבת הדרסז' הקלאסי ובין ההתפתחויות המודרניות.

רוכבים רבים נוטים לחשוב שיש מגוון שיטות רכיבה, אך למעשה ישנה שיטה אחת שקרויה רכיבת הדרסז' הקלאסי, שמהווה את הבסיס וממנה מתפצלות איכויות רכיבה שונות.

שיטת הרכיבה המרכזית מבוססת על הליכה, טרוט וקנטר, כשעיקר העבודה נעשית בהליכה (ההליכה מכונה "אם כל התנועות"). רק על ידי אימון של הסוס בהליכה ותרגול של כל תנועות ההתעמלות ניתן לפתח את הסוס ויכולתו לרמה הגבוהה ביותר. שיטה זו חייבת להתבצע בעדינות ובטאקט, והיא צריכה להתבסס על ידע גדול והבנה. הליכה היא תנועה מורכבת שדורשת מיומנות והבנה מעמיקה של תנועת הסוס והרכיבה. על ידי אימון הסוס בהליכה, מעבירים את איכויות הרכיבה והגמישות לתנועות בטרוט ובקנטר, ולכן כל שגיאה קטנה בהליכה עשויה להתבטא בטרוט ובקנטר.

מאחר ושיטה זו מורכבת ותובענית מאוד, רוכבים רבים נמנעו מלהשקיע את ההקשעה העצומה הכרוכה בלימודה ומכאן נוצר מצב של מחסור במורים ברמה גבוהה. בכל תקופה ותקופה, היו 2-3 מורים בלבד, שמסוגלים היו ללמד את השיטה ולהעניק את ההשראה הקשורה אליה. עקב זאת, בהתפתחויות המודרניות, ההליכה הוצאה ממקומה המרכזי בדרסז'. כיום, הרוכבים מתרכזים בטרוט ובקנטר כחלק המרכזי והבלעדי של השיטה המקורית. להתפתחויות אלו קוראים היום רכיבת דרסז' מודרני.

רכיבה זו מיושמת בשלמותה במקום אחד ויחיד בעולם כולו – בבית הספר לרכיבה ספרדית שבוינה, אוסטריה, וכן היא מבוצעת בתחרויות דרסז' וגרנד-פרי, ברמות שונות ובהתאם ליכולות הרוכב.

נונו אוליביירה - רוכב, מאמן ומדריך, מאסטר בדרסז' קלאסי מפורטוגל (1925-1989). מאנשי הדרסז' המוכרים והמוערכים בעולם

מאמני ורוכבי הדרסז' המודרני נוטים לחפש סוס מאוזן ובעל אופי טוב שיהיה מוכן מבחינת מימוש הפוטנציאל שבו. לעומת זאת, מורי הדרסז' הגדולים – המאסטרים – יכולים לאמן כל סוס, לא משנה איזה סוס, לרמה הגבוהה ביותר. בהמשך לנאמר, רוכבים וסוסים בימינו לא יוכלו לממש את מלוא יכולותיו של הסוס ועוצמותיו, וזאת משום שהעבודה בהליכה נוטרלה.

הדרסז' המודרני מבסס על תנופת הסוס והחזקתו באמצעות המושכות. תיקון הסוס נעשה על ידי רגלי הרוכב וידיו, עד שהסוס מסוגל לנוע זקוף, כנוע ובצורה רגולרית. כמובן שרוכב כזה צריך לשבת בצורה מושלמת על גבו של הסוס. רכיב זו אינה מבוצעת בעדינות המתבקשת, אלא תוך כדי הפעלת כוח. סוסים רבים מתמרדים להפעלת כוח שכזה בהתחלה, ואחר כך נכנעים. לעיתים נראה סוסים שאינם משתפים פעולה ועלולים לסכן את הרוכב.

בדרסז' מודרני, עיקר העבודה נעשית בטרוט עבודה (Working Trot) ובמהירות. כאשר עובדים עם הסוס במהירות, ההתנגדות שלו לעבודה מצטמצמת, משום שהוא משקיע את האנרגיה של במהירות התנועה. לא כל סוס מסוגל לעמוד בתנאי עבודה שכאלו. כמו כן, על ידי המהירות ישנה פגיעה ברגישות הסוס וביכולתיו הטבעיות. בדרסז' המודרני, קשה למצוא סוס ורכב שעובדים בהרמוניה.

כל האמור לעיל שונה מאוד מהשיטה המקורית של הדרסז' הקלאסי, שבו רואים שת החיבור, ההרמוניה, השקט, האסתטיות, השלווה וההנאה של הסוס שמתמזגת עם זו של הרוכב.

בכדי להגיע לרמה גבוהה עם סוסים, חייבים להכיר את יסודות רכיבת הדרסז', ולעומתם, איך הדרסז' המודרני פועל. ללא היכרות זו, הרוכבים והמדריכים יהיו מוגבלים בהבנתם ומבולבלים. דברים אלו כמובן שישפיעו הסוסים והתלמידים.

דרסז קלאסי 2